Sessie regressie

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en via je hulpvraag gaan we op zoek naar de rode draad en de thematiek in je leven. Als we deze kunnen benoemen kunnen we daarna bespreken wat je wilt bereiken.
Deze afspraak duurt 1 tot 2 uur afhankelijk van hoe duidelijk jij weet waar je staat.
Bij de tweede afspraak is er eerst een kort voorgesprek en volgt de sessie, op een matras, waarbij er met het thema gewerkt wordt. Ik gids je op je pad naar binnen waar we teruggaan in de tijd. Je blijft je gedurende de hele sessie bewust van wat er gebeurt.
Deze sessie duurt 2 uur.
Bij de derde afspraak evalueren we wat er na de sessie in je leven veranderd is. En kunnen er vragen gesteld worden indien die er zijn. Ook kan dan besloten worden om een nieuwe sessie in te plannen.
Deze afspraak duurt een half uur en kan telefonisch.

Je investering voor het intakegesprek, de sessie en evaluatie is in totaal 222 euro

Je investering voor de vervolgsessie en evaluatie is 122 euro

Agenda technisch is het daarom handig om direct 3 afspraken in te plannen.