Bioresonantie

Het woord Bioresonantie bestaat uit 2 gedeelten. Bio en Resonantie. Bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen.

Resonantie is het fenomeen dat iederéén kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben opdat moment dezelfde trilling.

Bioresonantie betekent resonantie tussen levende systemen. Dit gegeven wordt in de bioresonantietherapie toegepast om op een energetisch niveau (het niveau van trillingen, frequenties) te testen door wat voor stoffen iemand ziek is geworden om vervolgens deze stoffen ook met behulp van bioresonantie te verwijderen.

Bioresonantie behoort tot de holistische geneeskunde. Dit betekent dat naar de gehele mens wordt gekeken en niet alleen naar de symptomen. Bioresonantie komt voort uit de electroacupuntuur en wordt sinds 1976 met succes toegepast.